Krakers

Bron

Maredijk 159 in Leiden gekraakt
hanja – 05.10.2007 13:51

Op 5 oktober is het pand aan de Maredijk 159 in Leiden gekraakt. Het pand, met monumentale kenmerken, kent de laatste jaren een trieste geschiedenis: na een brand in 2006 heeft de eigenaar, woningbouwvereniging Portaal het pand niet opgeknapt, maar opzettelijk onbewoonbaar gemaakt. Aan de nieuwe bewoners de taaie klus het weer bewoonbaar te maken.

Maredijk 159 Gekraakt. 5 oktober 2007, Leiden

Vandaag, vrijdag 5 oktober, heeft een groep van urgent woningzoekenden het pand aan de Maredijk 159 gekraakt. Dit in een tijd waarin woningnood heerst en vooral sociale woningbouw het moet ontgelden. Het bewonen van lege panden is dus, behalve wettelijk toegestaan, pure noodzaak. Zeker als je nagaat dat woningzoekenden vele jaren moeten wachten om een woning te bemachtigen.

Maredijk 159 is een oud pand en voldoet aan alle kwalificaties van een monument. Het heeft een unieke architectuur en is gelegen aan de Mare. Meer dan een jaar geleden, in de zomer van 2006, heeft een brand de benedenverdieping ernstig toegetakeld en is het pand sindsdien onbewoonbaar gebleven. De eigenaar, woningbouwvereniging Portaal heeft meer dan een jaar de tijd gehad om dit pand op te knappen. In plaats daarvan zijn alle ramen kapot geslagen en is het pand zogenaamd dicht-”gecitext”, wat betekent dat alle ramen en deuren voorzien zijn van metalen platen. Met andere woorden: totaal onbewoonbaar gemaakt.
Is dit waaraan men bij denkt bij een woningbouwcorporatie ?

Helaas is ook in andere gevallen gebleken dat woningbouwverenigingen, ooit opgericht om vooral te voorzien in sociale huisvesting, nu vooral voor het grote geld gaan. Waarom kleine huurwoningen bouwen als je ook een paar grote koopwoningen kunt bouwen? Waar al die mensen moeten wonen is geen issue. Voorbeelden hiervan te over. Men hoeft alleen maar schuin naar de overkant van Maredijk 159 te kijken: naar de Willem de Zwijgerlaan. Complete portiekflats gaan daar ten gronde. Hetzelfde gebeurt met woningen aan het Diamantplein en vele andere woningen. En nu hebben we het alleen nog maar over die ene woningbouwvereniging Portaal in Leiden.

Zoals ook heironder te lezen zal zijn, worden helaas ook in de buurtgelegen woningen en gebouwen slecht of matig onderhouden. Het pand op Maredijk 161 ziet er nog redelijk uit, maar dit is alleen maar nadat onder andere de buurtvereniging bezwaar had gemaakt tegen de sloop en het pand een monumentenstatus kreeg,

Met andere woorden: Op woningbouwverenigingen kun je niet bouwen. Mede daarom gaan we zelf het pand opknappen en er iets moois van maken. In het pand zullen enkele mensen gaan wonen en er komt een infoshop met brochures, tijdschriften, kranten en veel ander leesspul. Ook zal er thee en koffie kunnen worden gedronken en zal er een maandelijkse of wekelijkse infoavond over verschillende onderwerpen gehouden worden.

Als mensen nog meer willen weten: kom gerust even langs. Er zal waarschijnlijk vooralsnog geen stroom, water of gas aanwezig zijn. Kaarsen zijn dan ook altijd welkom. Evenals koffie en thee!
Gegroet,
De bewoners

=== EXTRA INFO – HISTORIE BUURT ===

Het historische pand aan Maredijk 161, de buren dus,heeft wel de monumentale status gekregen (sinds 20 april 2006). Dit alleen op aandringen van buurtbewoners en na veel heisa met bezwaarschriften tegen de sloopvergunning die door de eigenaar was aangevraagd. “Met die monumentenstatus is sloop niet uitgesloten, maar wel veel moeilijker,” zo lichtte burgemeester Lenferink het besluit destijds toe om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
In een gebouw verderop, Maredijk 163-168, was ooit de Big Boss bouwmarkt gevestigd. In Januari 2005 werd bezwaar aangetekend tegen het feit dat voor de oude panden op de Big Bosslocatie een sloopvergunning was verleend, zonder dat de plicht aan de eigenaar was opgelegd er iets behoorlijks voor terug te brengen
Begin 2001 heeft Vebra B.V. een bouwplan ingediend voor een bedrijfsgebouw op de Big Bosslocatie. Daar is niets van terechtgekomen. Hierna was de beurt aan de Leidse projectontwikkelaar JOBO, die al op 28 juni 2005 had aangegeven op de Big Boss-locatie woningbouw te willen realiseren. Er is niets gebeurd en JOBO heeft het terrein verkocht aan het bedrijf Sage BV uit Amsterdam. Dat wil samen met de gemeente Leiden een nieuw plan maken voor de grond waar tot enkele jaren terug ook Daywoo-dealer Leithon Cars was gevestigd (in eigendom bij Ogron B.V.). Pas in 2010 zal hier iets, wellicht in het kader van de stationsvernieuwing, gaan gebeuren.
Om de Big Bosslocatie staan hekken en de uiteengevallen gevel staat er nog steeds. Dat Ontwikkeling Maredijk B.V. een speculatieve B.V. is die niets om woningbouw geeft wordt duidelijk als we zien dat op hetzelfde telefoonnummer in Amsterdam oa ook Dutch Environmental Management Group B.V., KDV Panorama Sage B.V., Sage Property Fund Holding B.V. en Ynnoc staan ingeschreven.

Later komt er een aanvulling..

Update 
nn – 06.10.2007 13:04


Huisje
Huisje
Achterkant
Achterkant
Spankabel door glas in loodraam
Spankabel door glas in loodraam

We zitten er nog!

Gister is de officier langsgeweest om de leegstand te inspecteren en een idee te krijgen van het pand. Hier hebben we ons erg relaxt opgesteld door in totaal 4 in plaats van de gebruikelijke 2 agenten binnen te laten.

Hier vondt de officier het echter nodig mensen binnen naar ID te vragen. Iets wat we binnen in ons zojuist veroverde pandje sowieso niet hoeven te laten zien. Toch zette de officier door en dreigde met taal als dan niet goedschiks dan wel kwaadschiks, zoals ons van de vorige keer nog wel bekend zou moeten zijn.

Na een felle discussie en het zojuist nieuw binnengekomen dossier van Jansen &Janssen over de identificatieplicht en het misbruik hiervan doorgenomen te hebben wilde de officier alsnog ID zien. Uiteindelijk droop de officier af met de woorden dat we van hara maar niets goeds meer moesten verwachten. Op de vraag of ze zelf de wet niet wilt volgen was het antwoord dat we dan altijd later een klacht konden indienen. Machtsmisbruik ten top!

Het is nu nog wachten op woord van de eigenaar, woningbouwvereniging Portaal, en dan weer op respons van de officier.

We wachten af. Ook bijgevoegd enkele foto’s van huisje.

Vervolgens meer nieuws..

update 
nn – 09.10.2007 16:18

Er waren enkele geruchten dat het pand door Jobo zou zijn overgekocht of overgekocht zou worden (knokploeg dus bij deze fijne corporatie). Dit blijkt allemaal niet waar te zijn.

Inmiddels is de openhaard gefixt en kunnen we het lekker warm stoken. De buurt reageert vooralsnog positief op de kraak. We klussen gewoon lekker verder. Portaal heeft nog niets van zich laten horen en dus blijven we voorbereid op een mogelijke ontruiming.

Tot uiteindelijk als laatste volgt..

update 
nn – 12.10.2007 20:14

Woensdag 10 oktober
Nadat de houten voordeur ingetrapt is door een onbekende kregen we van de politie te horen dat Portaal donderdag het pand zou willen gaan slopen. Van de inbraak kon alleen de eigenaar aangifte doen, wij zijn alleen maar de gebruikers. Ook is de buurman, een werknemer van JOBO, langsgeweest om ons te intimideren en te vertellen hoe makkelijk het zou zijn ons pand in de fik te zetten, ondanks alle barricades.

Hierna hebben we de citex deur maar weer teruggeplaatst en toch maar weer de 24 uur bezetting aangehouden.

Donderdag 11 oktober
Vandaag wilt Portaal het gebouw kennelijk gaan slopen. De gemeente blijkt er niet eens van op de hoogte te zijn dat Portaal het gebouw meteen wilt neerhalen, voordat de sloopvergunning zelfs nog gepubliceerd is. Hierna zouden er eerst nog 6 weken moeten zijn om bezwaar te maken. Dit heeft echter geen schorsende werking en betekend dat Portaal de sloop waarschijnlijk gewoon meteen doorzet.

Vrijdag 12 oktober
‘s ochtends staat de wijkopzichter van Portaal voor de deur met fototoestel. Portaal wilt dat wij 12 oktober, vandaag dus, het pand verlaten. Anders zal er een kort geding gestart worden om ons eruit te werken.

Verder wordt ons aangeraden ons in te schrijven op woonicht.nl voor het huis aanbod of bij Portaal.nl voor tijdelijke bewoning van sloopwoningen. Anti-kraak was misschien nog wel de beste oplossing…

We blijven lekker zitten waar we zitten. Kraken gaat door!